Vyberte stránku

V posledních letech si všímáme zvyšující se intenzity dopravy u škol, kam před začátkem vyučování přijíždějí velké množství automobilů s rodiči vezoucí své děti do školy a před školami parkují a otáčejí své vozy, čímž vytvářejí nebezpečné situace. Vedlejším efektem je i vyšší míra emisí v místě, kudy v tu dobu prochází stovky až tisíce dětí do školy. Důvodů, proč rodiče stále více vozí své děti do školy autem je více. Jedním z důvodů, který není úplně rychle řešitelný je spádovost dané školy. Dalšími aspekty je strach rodičů o děti, nedostatečná infrastruktura pro jiný způsob dopravy do školy, současná „uchvátaná“ doba, neinformovanost rodičů, zvyk či dokonce omezení ze strany školy. Problematika to není jednoduchá, na druhou stranu ji neřešíme pouze u nás v Budějovicích nebo v Česku, takže se můžeme inspirovat ať už z jiných českých nebo zahraničních měst. Cílem je udělat dětem takové podmínky, aby se do školy mohly do školy dopravovat aktivně a bezpečně samy nebo i s rodiči.

Mezi opatření, která bychom chtěli ve prvotní realizaci aplikovat jsou tzv. školní ulice, nové bezpečné kolostavy a lepší informovanost o bezpečných cestách do školy pěšky, na kole nebo MHD.

Školní ulice je opatření, které se u nás postupně začíná ve větším měřítku realizovat (mezi první města, které toto opatření u nás zavedly patří Řičany a hl. m. Praha v některých svých městských částech). V principu jde o to, že komplikace před školou, které s sebou přináší rodiče přivážející své děti autem, jsou řešeny tak, že mezi 7. – 8. hodinou ranní se daná ulice uzavře. Přijet a vyjet z ní samozřejmě mohou residenti, ale rodiče, kteří přivážejí své děti do školy autem, je musí vysadit dále od školy, kde není taková koncentrace dětí a je to tak pro všechny bezpečnější. Zavedení školní ulice rozhodně není jednoduchá záležitost, a aby vše fungovalo dobře a dlouhodobě je nutné vše konzultovat s ředitelem školy, úředníky ze státní správy (odbor dopravy) i samosprávy (odbor SVS) a zástupcem městské policie.

Školní ulice v pražských Horních Počernicích

Jednou z věcí je samozřejmě předškolní prostor, druhý aspektem jsou bezpečné cesty do školy, kdy máme v plánu připravit pro děti plánek cest, kudy se bezpečně mohou dostat do školy pěšky, ať už z domova nebo zastávky MHD, na kole nebo koloběžce a zároveň jim ve škole poskytnout adekvátní podmínky pro uschování jízdního kola nebo koloběžky. Motivací to zkusit jinak můžou být pak různé soutěže mezi třídami apod.

Pro první zkušební realizace bychom rádi vybrali 3 základní školy, které jsou dobře napojené na síť cyklotras i MHD a zároveň se nachází ve slepé ulici, kde bývá situace před začátkem školy nejhorší a zároveň je zde uzavření této části ulice nejsnadnější. Dále bychom se rádi zaměřili i na další školy, kde je situace často až kritická.

Autory článku jsou Tomáš Chovanec, náměstek pro školství, sport a sociální věci, a Lukáš Bajt, zastupitel a městský cyklokoordinátor.