Vyberte stránku


To si takhle jdete cestou do/ze školy, do/z práce, vyvenčit psa nebo jen vyčistit hlavu na
procházku. Místo toho, abyste se kochali krásami městského parku na Sadech, není pro
běžného občana radno se tam zdržet byť jen o minutu déle, o situaci večer ani nemluvě. Ti,
kdo tam chtějí strávit příjemné chvíle, k tomu totiž potřebují kolikrát notnou dávku kuráže.
Stačí se jen posadit na lavičku, případně se začíst do oblíbené knížky a máte jistotu, že za
několik málo minut vám pobyt zde znepříjemní některý z „místních“, kteří si z parku udělali
jakýsi středobod svého pobytu ve městě a odmítají se ho vzdát. Hloučky opilých lidí bez
domova, kteří na sebe i ostatní pokřikují a nešetří ani sprostými slovy – to je pohled, který se
v podstatě denně naskýtá všem, kdo tudy procházejí. Což pochopitelně hned odradí od další
návštěvy daného místa.

Situace zde ale nebývala vždy tak neutěšená. Park byl v minulosti místem pro uhlazená korza
a setkávání lidí a my bychom rádi tento model uchovali i do budoucna. Ale bohužel dnešní
uspěchaná doba nenahrává tomu, aby lidé v parcích trávili čas, tím spíše má-li jim ho někdo
ještě kazit.

Obecně téma bezdomovectví představuje závažný celospolečenský problém sociálního
charakteru. Nejdříve bychom se ale měli zamyslet nad tím, jak se dospělo do stavu, že se park
stal útočištěm právě pro tuto skupinu lidí, proč okupují tato veřejná místa. Důležitým
faktorem, který s danou problematikou velice úzce souvisí, je dostupnost alkoholu – centrum
města a parky představují totiž ideální prostor, kde mohou lidé bez domova získávat peníze od
kolemjdoucích. Tak se pro ně alkohol stává dostupnější a mohou si ho bez větších problémů
relativně rychle obstarat, což je tady drží. Pakliže by se podařilo znesnadnit jim přístup k
alkoholu, snížila by se v jejich očích atraktivita lokality, protože by byli nuceni pro něj chodit
do vzdálenějších míst. Tím by se do jisté míry eliminovala jejich ochota nebo potřeba se
vracet zpět do centra.

V neposlední řadě hraje velkou roli i samotné prostředí parku – uspořádání laviček, časté
střety s cyklisty a koloběžkáři. Obecně jsou parky jakýmsi symbolem nebo synonymem
anonymity, pro většinu z nás jsou pouze průchozím místem, abychom se dostali z bodu A do
bodu B. Je proto důležité udržovat parky v takové v podobě, aby byly lákadlem pro
většinovou společnost.

Situaci na Sadech můžeme porovnat se Sokolským ostrovem, kde tyto problémové skupiny
osob k vidění prakticky nejsou. Je to dané tím, že místní komunita si s nimi „dokáže poradit“,
alkohol jim tam sotva prodají a celkově to pro ně není atraktivní prostředí. Nyní se nám
přesunuli na Mariánské náměstí, kde postupně obsazují prostor na lavičkách v parku.
Ztratili jsme zkrátka i přirozenou schopnost „výchovy ulice“ – kolemjdoucí nemají tendenci
usměrňovat chování bezdomovců, zbytečně by tak riskovali konflikt a agresivitu. Takže raději
co nejrychleji kolem jen projdou, nevidí, neslyší…

Nabízí se tedy poměrně jednoduchá otázka – od čeho máme městskou policii, proč ta s tím
něco neudělá? Jednoduše řečeno nemá v rukou správné nástroje. Nemůže jen tak někoho
vymístit za to, že pouze sedí na lavičce. Může pokutovat za přestupky (alkohol na veřejnosti,
násilnosti a trestná činnost), ale většinou se to míjí účinkem, protože bezdomovcům je to
jedno, nic nevlastní, často nemají ani doklady.

Jak tedy postupovat a danou situaci (vy)řešit? Napadají mě hned 4 možnosti strategie boje
proti bezdomovectví v našem městě:

  • Zatraktivnit prostor za účelem trávení času většinové společnosti – např. různými
    akcemi
  • Parkové a zahradní úpravy místa
  • Přiblížit služby těmto osobám bez domova (mokrý dům, nízkoprah apod.) – Nikdy
    neznáme celý jejich příběh, nevidíme tlak, kterému jsou vystaveni, nevíme, zda by třeba
    pomoc ocenili. Proto je potřeba chodit do terénu a dělat osvětu.
  • Represe ze strany městské policie a PČR

Pokud vás problematika bezdomovectví zajímá, věnuji se mu také v dalším textu: https://tomaschovanec.cz/2022/07/29/bezdomovectvi-ve-meste-co-s-nim

Autor: Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci, školství a sport