Vyberte stránku

Cílená a dlouhodobá podpora pro seniory a rodiny s dětmi nebo samostatně pečující rodiče je v současnosti žhavé téma a to především pro to co nás čeká v nadcházejících měsících. Klíčem k tomu, jak snížit náklady na provoz domácnosti je získání příspěvku na bydlení. To je zcela klíčová dávka, která dlouhodobě a účinně pomůže všem, kterým stoupnou náklady na bydlení (včetně energií) nad 30% jejich příjmů.

Naším úkolem a vlastně i cílem je přimět každého kdo na tuto dávku má nárok, aby ji získal. Musíme o tom naše obyvatele informovat a těm, kteří jsou v těžké životní situaci nabídnout pomocnou ruku při její získání např. pomoci žádost vyplnit a připravit všechny potřebné doklady.

Proto se chceme zaměřit především na spolupráci s neziskovým sektorem, který především s lidmi v nouzi je v kontaktu a s jejich pomocí tak zajistit těmto lidem tuto dávku získat. Pokud kdokoliv dávku získá, přinese to každému dlouhodobě finanční prostředky v řádech desítek tisíc za rok ( 4100,- je průměrná výše příspěvku na bydlení vyplácena v ČR). Tohle je teď pro nás důležitou prioritou, abychom zprostředkovali našim lidem pomoc na dlouhé měsíce a pokusili se zmírnit následky cen energií, které jsou teď úplně mimo naše chápání.

ZÁKLADNÍ PŘEHLED DÁVEK STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY:

1) Příspěvek na bydlení

K úhradě nákladů na bydlení, včetně energií, můžete využít příspěvek na bydlení. O příspěvek na bydlení se žádá na Úřadu práce a posuzují se vaše čisté příjmy, resp. příjmy vaší rodiny a uhrazené náklady na bydlení (jejich průměr za minulé kalendářní čtvrtletí; náklady obsahují celkové náklady na bydlení včetně energií). Jak na to? https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni1

2) Doplatek na bydlení

Tato dávka pomoci v hmotné nouzi pomáhá tehdy, když příjmy rodiny či jednotlivce nestačí, ani po přiznání příspěvku na bydlení, na úhradu odůvodněných nákladů souvisejících s bydlením (tj. nájem, služby spojené s bydlením a náklady za dodávky energií).

Jak na to? www.uradprace.cz/doplatek-na-bydleni

3) Dávky mimořádné okamžité pomoci

V situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků je možné využít pomoc formou jednorázové dávky pomoci v hmotné nouzi.

Jak na to? www.uradprace.cz/mimoradna-okamzita-pomoc

4) Příspěvek na živobytí

Příspěvek na živobytí je určen na úhradu potřeb osoby a společně posuzovaných osob na úrovni zabezpečující její základní životní potřeby. Jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi, základních hygienických potřeb apod.

Jak na to? www.uradprace.cz/prispevek-na-zivobyti

V Českých Budějovicích najdete Úřad práce na adrese Klavíkova 1570/7. Úřední doba zde: www.uradprace.cz/web/cz/ceske-budejovice

Poradit se můžete také na call centru +420 800 779 900 (bezplatná linka).

Nebojte se říct si o pomoc.

Autor: Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci, školství a sport