Vyberte stránku

Sdílené bydlení seniorů je projekt, který je na svém počátku a klade si za cíl poskytnout odpovídající byt pro malou skupinu seniorů, kteří budou sdílet jednu bytovou jednotku. Každý z nich bude jeden samostatný pokoj a společné prostory pro strávení volného času nebo společných aktivit. Prozatím počítáme s jednotlivými byty v majetku města, a pokud se koncept osvědčí, chtěli bychom pro tyto účely vyčlenit jeden bytový dům, který by byl speciálně upraven pro tyto potřeby. Z našeho pohledu se jedná o možnost ubytování pro seniory, kteří žijí osamoceně, nevyžadují prozatím nijak intenzivní zdravotní péči a jsou z větší části soběstační.