Vyberte stránku

Pro seniory potřebujeme zvýšit počet míst v domovech pro seniory. Ty stávající (DD Máj, DD Hvízdal a DPS Staroměstská) jsou už na hranici svých kapacit. Proto je potřeba i nadále pokračovat ve vyjednávání s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, kde domlouváme převod pozemku mezi DD Hvízdal a Arpidou. Na tomto místě tak počítáme s výstavbou nového pobytového zařízení pro seniory z ČB a budeme tak schopni navýšit stávající kapacity o nejméně 100 míst. Takovéto zařízení určitě potřebujeme, abychom mohli našim seniorům poskytnout více místa a odpovídající služby. Samozřejmostí je, že budeme i nadále pokračovat v podpoře a rozšiřování terénních služeb pro seniory včetně hospicových služeb.

Autor: Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci, školství a sport