Vyberte stránku

Někdy nastanou v životě takové situace, se kterými nikdo nepočítal a do kterých by se nikdy nechtěl dostat. S jednou takovou se stále ještě potýká mladá jednatřicetiletá žena z Českobudějovicka.

Soužití s partnerem bylo prakticky v rozkladu a mělo dlouhodobě devastující charakter nejen pro ni, ale také pro jejich tři malé děti. Špatná konstelace rodinných vztahů se podepsala také na sousedském soužití. To vnímalo muže jako velmi zápornou postavu, která vytváří značně negativní dojem tím, že se agresivně dobývá do bytu, vyvolává nervozitu u dětí a neštítí se ani domácího násilí či stalkingu.

Snad pro každou matku je vše náročnější, smutnější i psychicky zraňující, když se její problémy dotýkají i vlastních dětí. Když jsou dennodenně vystavovány vypjatým emocionálním situacím a obzvlášť v případě, je-li jejich původcem vlastní otec. Někdy jen pouhé zachování chladné hlavy nestačí a musí nastoupit zásah vyšší moci.

Klíčovou roli ve stabilizaci situace mladé ženy hrála multidisciplinární spolupráce zdravotně sociálních služeb, ve které všichni aktéři měli jasně definované role a povinnosti a postupně začali zpracovávat tuto problematiku. V celém procesu nechybělo ani pravidelné vyhodnocování splněných úkolů a výzev. Konstruktivní řešení daného problému klientky by se však neobešlo bez spolupráce se Správou domů s.r.o. Ta odsouhlasila a podpořila prodloužení doby nájmu a tím se odstartovala postupná stabilizace rodinné situace.

Navázali jsme domluvu na zesílené koordinaci některých služeb, aby se mladá žena mohla ze situace vymanit a posunout se dál. Přerušil se proces neprodloužení doby nájmu v bytě a dala se šance podpoře, která se měla v dalších měsících realizovat.

Vymanit se z onoho područí byl téměř nadlidský úkol, ale tento daný případ se naštěstí vyvíjí dobrým směrem. Ženě se podařilo sehnat si práci, děti jsou spokojené ve škole a mohou si užívat života a radostí úměrně věku.

Důležité je však podotknout, že pokud převládne u klienta vůle ke změně a má k tomu dostatečnou mj. i odbornou podporu u neziskových organizací, lze se pohnout z místa a najít správnou cestu, jak se vymanit z řetězce negativních událostí. A pokud je možné efektivně a koordinovaně spolupracovat i se zástupci města, je to velký benefit pro všechny klienty, kteří se v budoucnu dostanou do podobné situace. Všichni občané by měli vědět, že pokud se potýkají s náročnou životní situací a bojí se říci si o pomoc, existuje zde koordinovaný přístup, díky kterému je možné jejich problémy řešit.

Autor: Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci, školství a sport