Vyberte stránku

Českobudějovická radnice podává pomocnou ruku lidem bez domova

Bydlení je základ k důstojnému životu a nutnou podmínku k řešení dalších sociálních a životních problémů. Až se střechou nad hlavou je skutečně možné udržet si práci, budovat základní sociální vazby, stavět se takříkajíc na vlastní nohy. Politika tzv. “housing first” se prosazuje na západě už desetiletí zpět. U nás se teprve začíná prosazovat. A České Budějovice se nyní stávají jedním z prvních měst v České republice, kde se skutečně uvádí v život. 

Pilotní projekt zatím probíhá v 18 bytech (z toho 11 městských bytů a 7 bytů poskytli soukromí vlastníci). To je samozřejmě jen zlomek z celkové kapacity cca 1800 městských bytů. Právě cílený individuální přístup je ale základním kamenem Housing first. Její úspěšnost můžeme vyhodnotit až v příštím roce, nicméně už v současné době můžeme říci, že pouze 1 domácnost musela byt předčasně opustit pro problémy soužití s ostatními nájemníky, ostatní domácnosti si bydlení prozatím drží a jejich perspektiva na budoucí setrvání v bytech je více než slibná.

Komu taková pomoc směřuje? Typickým příkladem je osoba, která je těsně před ztrátou bydlení (například kdy má ukončenou nájemní smlouvu, ale nemá žádný jiný byt nebo je to už člověk, který žije na ulici nebo na ubytovně). Této osobě je pak nabídnuta možnost čerpat podporu a pomoc od sociálního pracovníka, který s ním řeší například dluhy, získání práce, stabilizuje rodinné poměry apod. Takováto forma podpory se děje nejčastěji 1× až 2× týdně, kdy zpočátku zabydlení je intenzita kontaktu vyšší a s tím, jak se daří odstraňovat problémy tato intenzita od sociálního pracovníka se utlumuje. Žadatelé o městský nájemní byt získávají možnost svou žádost sestavit se sociálním pracovníkem, který mu může být k dispozici na Kontaktním místě pro bydlení. Tento pracovník také žadatele seznámí s možnostmi a kritérii rozhodné pro přidělení bytu a provede žadatele i s možnostmi dalšího poradenství například s dluhy, dávkami apod.

A tady jsou dosavadní výsledky v kostce:

  • Celkem zabydlených bytů 18 (11 městských a 7 od soukromých majitelů).
  • První domácnosti zabydleny v únoru 2020 a poslední prosinec 2020
  • V přibližně polovině zabydlených domácnostech jsou děti.
  • Mezi nejpočetnější rodiny patří rodiny s 9 a 5 dětmi.
  • Zatím 1 domácnost ukončila předčasně spolupráci. 
  • Práci mají celkem 4 osoby. 
  • Z 18 domácností jsou pouze 2 osoby dluží za nájem po splatnosti. Ostatní domácnosti nedluží na nájmu. 
  • Všechny děti se účastní školní docházky, byť omezeně v rámci Covid opatření. 
  • U ani jedné zabydlené domácnosti nejsou evidovány stížnosti. 
  • Postupně jsou stabilizované rodinné poměry a domácnosti aktivně řeší dluhy. 

Autor: Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci, školství a sport