Vyberte stránku
Návrh bytových domů 4 Dvory, ateliér Malý Chmel, www.maly-chmel.cz/bytovydum4dvory

Dostupné bydlení bylo a je naší prioritou. Změnili jsme pravidla pro přidělování městských bytů. Vznikl jasný a srozumitelný systém nabízející pomoc pro ty, kteří ji skutečně potřebují. S vyřízením žádostí pomáhá nové Kontaktní centrum pro bydlení. České Budějovice disponují momentálně s cca 1800 byty určenými k nájemníků bydlení. A stejně tak je ve městě řada lidí i celých rodin v těžkých životních situacích, pro které je dostupné bydlení základní podmínkou pro jejich zvládnutí. Nenechte se zmást pověrami, žadatele tvoří třeba matky samoživitelky, lidé po rozvodu či ztrátě zaměstnání, mnoho mladých lidí bez dostatečného rodinného zázemí, senioři či hendikepovaní. Právě na rozdílné potřeby a možnosti těchto skupin obyvatel myslí nová pravidla. Je upravena typologie bytů a podmínek pro podání žádostí. Zásadní změnou je zrušení tzv. pořadníků žádostí o byt. Žádosti o přidělení konkrétního bytu se budou podávat až po jeho uvolnění. 

Pro ty nejzranitelnější jsme spustili projek tzv. Housing first. Koncept osvědčený ze zahraničí a pomalu se rozvíjející i u nás. Budějovice jsou v tomto směru jedním z prvních měst, průkopníkem. Komu taková pomoc směřuje? Typickým příkladem je osoba, která je těsně před ztrátou bydlení (například kdy má ukončenou nájemní smlouvu, ale nemá žádný jiný byt nebo je to už člověk, který žije na ulici nebo na ubytovně). Této osobě je pak nabídnuta možnost čerpat podporu a pomoc od sociálního pracovníka, který s ním řeší například dluhy, získání práce, stabilizuje rodinné poměry apod. Tímto postupem se daří dát druhou šanci lidem z ubytoven, či dokonce z ulice, často celým rodinám či matkám samoživitelkám. 

Aby město mohlo aktivně řešit bytové potřeby obyvatel, musí mít město především vlastní bytový fond. Proto jsme zahájili projekt výstavby nových městských bytových domů, a to konkrétně v lokalitě 4 Dvory. Část bytů bude plnit sociální podpůrnou funkci, ale ve většině budou běžné nájmy, ideální startovací byty pro mladé nebo pro potřebné profese. Návrh bytových domů vzešel z architektonické soutěže, ve které jsme kladli důraz také na řešení veřejných prostranství a občanské vybavenosti. Právě proto může být podle nás tento projekt vzorem i pro další výstavbu. Aktuálně se připravuje projektová dokumentace. Projekt bytové výstavby přichází ve vhodný čas, v době plánované státní podpory, pro kterou ale jiná města často projekty nemají připravené. 

Město také aktivně podporuje soukromou bytovou výstavbu. Změny územního plánu umožní vznik bytových domů např. v Suchém Vrbném (projekt Dubičný potok), u Branišovské směrem na Sádky (obě lokality spojí nová silnice), v Mladém (u hřbitova a budoucího sjezdu z dálnice) a na dalších místech. Každý takový stavební projekt je ale potřeba pečlivě zvážit, aby nepřiměřeně nezatížil životní prostředí nebo dopravní situaci.

Autor: Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci, školství a sport