Vyberte stránku

Do mé gesce spadají i sociální služby, které se zaměřují na zachování co nejvyšší kvality a důstojnosti života lidí. Tyto činnosti jsou mnohdy neviditelné a unikají širší pozornosti, nicméně to jim neubírá na vážnosti, potřebnosti a záslužnosti. Pracují v nich lidé, kteří pomáhají těm nejslabším v našem městě a svou práci mnohdy chápou jako poslání, jež ale bohužel nebývá po zásluze odměněno. Mým cílem je takovéto lidi a organizace podporovat a spolupracovat s nimi, protože jsou významným článkem v řetězci poskytování pomoci potřebným a bez nich bychom se neobešli. 

Jedním takovým příkladem je českobudějovické Autis Centrum. Palčivé problémy spojené s autismem asi není třeba dlouze představovat, úskalí v běžném životě je pro tyto jedince a jejich rodiny celá řada. Avšak v tomto daném případě můžeme usnadnit život dalším z nich, jelikož v září letošního roku bude otevřen nový týdenní stacionář.

Zde bychom mohli vidět řekněme až ideální variantu spolupráce města a dobrého poskytovatele těchto služeb, aneb jak by to mělo vypadat. Město tady zainvestovalo do svého majetku a ve spolupráci s centrem realizovalo přestavbu objektu na Plzeňské ulici, kde bude nově k dispozici osm jednolůžkových pokojů, dvě kuchyně, jídelny, společenská místnost, zimní zahrada, zázemí pro personál a dvě speciální multisenzorické místnosti.

Tato v Česku ojedinělá pobytová služba pro lidi s autismem a těžším funkčním postižením bude přizpůsobena potřebám konkrétních jedinců a bude možné předejít projevům chování náročného na péči a stejně tak zajištěna co nejlepší kvalita života těchto klientů. Cílem je ulevit rodinám a dospělým klientům dát možnost osamostatnit se. Služeb pro dospělé lidi s autismem je totiž bohužel dlouhodobě nedostatek a stacionář svým zaměřením bude jedním z prvních v regionu.

Autor: Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci, školství a sport