Vyberte stránku

Školu řídí ředitel – to je všeobecně známá věc. Ředitel také zodpovídá za její chod a výsledky – ať už
ve výuce tak i v celé řadě dalších oblastí včetně jejího ekonomického fungování. Jak ale hodnotit
kvalitu jeho práce a dosažených výsledků? Jasným a transparentním způsobem. Poslední systém
hodnocení byl pro školy v Českých Budějovicích zaveden v roce 2011 a je na čase ho zásadně
inovovat. Systém hodnocení práce ředitelů je totiž jedním z důležitých nástrojů pro spolupráci
zřizovatele a ředitele, kdy nad jasnými pravidly a nastavenými parametry je možné vést dialog o tom,
jak má škola fungovat a jaké jsou její cíle a jak jsou průběžně naplňovány. Co tedy bude obsahovat
takové hodnocení. Například se bude jednat o tyto oblasti:

  1. Koncepce a rozvoj školy
  2. Spolupráce a komunikace se zřizovatelem
  3. Klima školy
  4. Personální vedení
  5. Kvalita výuka
  6. Podpora žáků se specifickými potřebami
  7. Řízení a hospodaření organizace

Cílem takto postaveného hodnocení je mít s každou základní i mateřskou školou jasně stanovený plán
cílů, které bude ředitel v průběhu let naplňovat. Společně se zřizovatelem tak povedou dialog o tom,
kam směřovat rozvoj školy a jak posilovat různé oblasti fungování školy. Pro podporu ředitelů jsme
také už vytvořili na odboru školství novou pracovní pozici odborného metodika, který bude ředitelům
partnerem pro dojednávání různých parametrů pro co nejideálnější fungování školy a dojednávání
potřeb zřizovatele.

Autor: Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci, školství a sport