Vyberte stránku

Profilace škol dle jejich zaměření a vznik systému přestupů pro nadané a různě profilované žáky v rámci ZŠ ve vyšších ročnících 

V nadcházejících letech bude velmi důležité realizovat takzvanou profilaci škol. V praxi to znamená, že u některých základních škol navážeme na jejich historický vývoj, kdy se rozhodly specializovat se nad rámec běžného vyučování například na výuku cizích jazyků, uměleckých dovedností, matematiky apod. Na toto zaměření bychom chtěli navázat jasnou definicí konkrétního profilu dané školy, z čehož vzejde jasný rámec časové dotace pro rozvoj dětí v těchto oblastech i jak tyto dovednosti rozvíjí ve škole i na ni navázané aktivity. Cílem je, aby rodiče a žáci měli konkrétní informace a mohli tak rozhodovat o svém dalším směřování. 

V dalším kroku bychom chtěli umožnit žákům přestupy do těchto škol již v 6. třídách. Tím je myšleno, že v tomto ročníku by se otevřela zvláštní třída, do které by mohli chodit ti, kteří mají dobré předpoklady a zájem se daným směrem rozvíjet. Toto nám umožní rozvíjet děti v dovednostech, ve kterých se samy chtějí profilovat pro své budoucí studium. Stejně tak bude na rozhodnutí školy, zda bude preferovat například matematiku, cizí jazyky nebo sportovní přípravu. Samozřejmostí je, že pro tyto případy se upraví školní vzdělávací plán, aby bylo možné výuku takto koncipovat. 

A jaký je celkový benefit? Děti získají možnost se rozvíjet v dovednostech, které je baví nebo mají velký potenciál v nich vyniknout. Chceme, aby žáci v rámci města měli možnost přestoupit na školu, kde se jejich sen o získání a rozvoji dovedností naplní. Bude to určitým protipólem/jinou alternativou pro víceletá gymnázia, kde je studium všeobecně náročnější ve všech předmětech a na žáky jsou kladeny větší studijní nároky.

Autor: Tomáš Chovanec, náměstek primátora Českých Budějovic pro sociální věci, školství a sport